De nieuwe bovenbouw inrichten op het Hyperion Lyceum

Wat hebben we gedaan?

Het Hyperion Lyceum in Amsterdam bestond pas 3 jaar toen zij GeenSchool benaderde voor een bijzonder project. De leerlingen uit het derde leerjaar waren op dat moment de pioniers van deze school. Er bestond nog geen bovenbouw en zij zouden samen de eerste bovenbouw van deze school gaan vormen. Een spannend jaar, zowel voor hen, als voor de school.

De schoolleiding gaf aan de leerlingen te willen betrekken in het vormgeven van de bovenbouw. Centrale thema’s hierbij waren: vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid. Omdat een nieuwe school het eerste jaar van de eindexamens vaak niet goed scoort, is het van belang dat we samen een balans vinden waarin de leerlingen het beste kunnen leren. Hoeveel vrijheid kunnen ze aan? Ze zullen meer zelfstandigheid moeten tonen, maar de vraag is: hoeveel zelfstandigheid kunnen we van de leerlingen verwachten.

“Voor wie wil, is niets te moeilijk”

Hoe hebben we deze dag opgezet?

Tijdens de GeenSchool dag hebben we de leerlingen van het derde leerjaar kennis laten maken met verschillende vormen van onderwijsinrichting en ze daarbij laten nadenken over de wijze waarop zij dit zouden willen inrichten. De leerlingen mochten aan het eind van de dag een advies uitbrengen een de schooldirectie, die dit mee namen in de vormgeving en inrichting van de bovenbouw.

Het programma van deze dag zag er als volgt uit:

 • Start van de dag met een inspirerend TEDx filmpje van Logan LaPlante;
 • Docent Simon Verwer vertelt kort (max. 30 min) over de huidige situatie en de keuzes waar de school voor staat;
 • Simon presenteert kort een aantal verschillende vormen van onderwijs;
 • De leerlingen gaan in groepjes deze verschillende vormen verkennen. Elk groepje krijgt een laptop en ze hebben een half uur om zoveel mogelijk te weten te komen over een onderwijsvorm;
 • Daarna komen we centraal samen en vertelt ieder groepje kort wat ze te weten zijn gekomen over de verschillende onderwijsvormen;
 • Door middel van stellingen gaan we de leerlingen in een ‘Over de streep’ opstelling laten nadenken wat ze belangrijk vinden;
 • Pauze met lunch
 • Na de pauze gaan we in groepjes van 5 a 7 leerlingen brainstormen over de voor hen ideale inrichting van de bovenbouw. Hierin wordt zowel de fysieke ruimte als de systematische invulling meegenomen. Brainstormen kan op de ramen;
 • Groepjes creëren samen een output wat ze kunnen presenteren aan directrice Ilja Klink. Dit kan variëren van een bouwtekening tot een advies van een dagindeling.
 • Afsluiting van de dag met korte presentaties van de output per groepje. Deze zijn gefilmd en doorgestuurd naar Ilja Klink.
 • Initiatiefnemer

  Docent Simon Verwer

 • Missie

  Leerlingen uit het derde leerjaar een advies laten vormen over de inrichting van hun toekomstige bovenbouw.

 • Aantal leerlingen

  44

 • Aantal vrijwilligers

  0

Kan GeenSchool GeenSchool zijn wanneer het wordt georganiseerd door een docent binnen de kaders van zijn/haar eigen school? En kunnen we van docenten verwachten buiten het systeem te denken terwijl ze er zelf middenin zitten?

Docent Simon Verwer schreef een bijzondere blog naar aanleiding van deze dag.

Het duurde niet lang voordat we met de leerlingen tot de conclusie kwamen dat hun ‘GeenSchool’ dag eigenlijk wel heel veel weg had van een schooldag. Toen werd besloten om het tweede deel van de dag te laten leiden door Amber, kwam de GeenSchool energie vrijwel direct bij de leerlingen naar boven. En Simon? Die kwam voor een aantal confronterende vragen te staan.

Het was een mooi leermoment, zowel voor ons als voor de docent. Simon schreef een prachtige blog over zijn ervaring.

Lees hier de blog van Simon!